จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร, หน่วยบริการค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่ายและน.ค้อวัง)
วงเงินโดยประมาณ :
2,675,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-05 12:37:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
3 5 ก.พ. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
2 30 ธ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
1 17 ธ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ