จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 (ครั้งที่ 2)
วงเงินโดยประมาณ :
31,612,080.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ธันวาคม 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 19:49:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1