จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการศิริกุลน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วงเงินโดยประมาณ :
250,675.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-01 15:57:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ