จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหลังสวน
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ ซอยเทศบาล ๑๙ (ซอยดอนทราย) ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
วงเงินโดยประมาณ :
769,009.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ธันวาคม 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-01 11:22:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ