จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับพื้นที่ 1 ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 4 แห่ง -กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน (ระยะเวลาจ้างเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)
วงเงินโดยประมาณ :
3,802,374.17 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 16:44:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 พ.ย. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน