จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขยายเขตประปาบริเวณชุมชนวัดหนองบัวขอน และสถานีรถไฟปากพลี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
วงเงินโดยประมาณ :
3,704,489.72 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ธันวาคม 2563
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 13:29:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 พ.ย. 2563 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์