จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาห้วยยอด
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายท่าประดู่ - โรงเลื่อย หมู่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วงเงินโดยประมาณ :
749,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
นายบรรณรัษฎ์ ศรีพิบูลย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-26 16:18:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 พ.ย. 2563 นายบรรณรัษฎ์ ศรีพิบูลย์