จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อประปาเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรวิชัย หมู่ ๕ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
วงเงินโดยประมาณ :
163,223.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-07 15:34:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 26 พ.ย. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา
1 26 พ.ย. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา