จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
วงเงินโดยประมาณ :
2,277,738.96 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ธันวาคม 2563
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-24 14:49:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ก.ย. 2563 กองจัดหา