จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำมาบฟักทอง, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา, สถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองกลางดง,สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำแรงต่ำมาบหวายโสมและสถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
วงเงินโดยประมาณ :
3,869,873.28 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 15:47:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ก.ย. 2563 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล