จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
วงเงินโดยประมาณ :
1,936,700.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 14:43:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ก.ย. 2563 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล