จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ พร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
1,127,095.20 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 13:12:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ก.ย. 2563 นางศิริพันธ์ ศรีละอิน