จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินโดยประมาณ :
2,723,272,475.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 15:30:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ต.ค. 2563 กองจัดหา