จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากท่อ
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริเวณ หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
วงเงินโดยประมาณ :
517,734.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 16:11:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2563 นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์