จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนควบคุมและดูแลสถานีจ่ายน้ำบ้านพรุและสถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ระยะเวลา 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
939,246.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 16:10:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ต.ค. 2563 นายสาโรจ รักษ์ดี