จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพงษ์พัฒน์ธานี ม.21 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วงเงินโดยประมาณ :
199,541.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 15:42:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา