จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านธาดาเลควิว มหาสารคาม เฟส 3 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วงเงินโดยประมาณ :
106,570.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 15:32:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา