จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาราชบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักบริเวณเชิงสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วงเงินโดยประมาณ :
1,096,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 19:49:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2563 ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์