จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีสะเกษ – (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) – (บึงบูรพ์) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - กันทรารมย์ - ห้วยทับทัน – บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ
วงเงินโดยประมาณ :
14,503,850.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 10:54:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ต.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ