จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
วงเงินโดยประมาณ :
13,696,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 10:58:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ต.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ