จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) จำนวน ๑๓,๐๐๐ เครื่อง และมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๓/๔ นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วงเงินโดยประมาณ :
12,524,350.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 10:32:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ก.ย. 2563 กปภ.ข.10