จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วงเงินโดยประมาณ :
9,321,840.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 10:51:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ต.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร