จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
3,078,784.83 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 18:08:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1