จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปาง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วงเงินโดยประมาณ :
629,267.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
ฐณัฎ พันธัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 17:37:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ต.ค. 2563 ฐณัฎ พันธัย