จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง จำนวน 699,400 กิโลกรัม สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วงเงินโดยประมาณ :
4,815,683.73 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-24 13:28:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ก.ย. 2563 กองจัดหา