จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินโดยประมาณ :
1,191,616.20 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 14:50:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ก.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ