จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
5,835,560.12 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-23 17:32:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ก.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1