จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยบ้านหนองนาเกลือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วงเงินโดยประมาณ :
700,850.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-23 16:59:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ก.ย. 2563 นายชัยวัฒน์ ชินอาจ