จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นางอังศุนิจ วันไว (คุณวุฒิ ปวส.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001
วงเงินโดยประมาณ :
169,920.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-22 17:12:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ก.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ