จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ PWA Cyber Security
วงเงินโดยประมาณ :
1,068,930.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-22 11:22:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ก.ย. 2563 กองจัดหา