จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน15,045 ท่อ
วงเงินโดยประมาณ :
17,546,983.50 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-21 10:54:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ก.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1