จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ (แม่บ้าน) กปภ.สาขามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
312,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-16 09:14:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ก.ย. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา