จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 7,869 ท่อ พร้อมขนส่ง
วงเงินโดยประมาณ :
18,317,340.17 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-14 15:43:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ก.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ