จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดภายนอกอาคารสถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ประจำปี 2564
วงเงินโดยประมาณ :
297,682.56 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-10 14:57:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ก.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ