จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ัำประแสร์ สำหรับปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
3,761,933.82 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-10 13:38:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ก.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1