จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาสระแก้ว สำหรับปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
3,178,824.48 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-10 10:34:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ก.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1