จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ
วงเงินโดยประมาณ :
786,289.50 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-08 15:21:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ก.ย. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์