จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 9 สถานี กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์
วงเงินโดยประมาณ :
3,561,559.20 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-02 16:27:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ก.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1