จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
516,235.41 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-02 16:26:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ก.ย. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน