จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม
วงเงินโดยประมาณ :
2,976,825.60 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-18 15:44:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ก.ย. 2563 นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์