จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64)
วงเงินโดยประมาณ :
630,803.52 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-02 15:52:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ก.ย. 2563 นายคณัชฌา บุญมิตร