จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
วงเงินโดยประมาณ :
2,443,034.70 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-02 10:27:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ก.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ