จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
811,231.20 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-02 10:19:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ก.ย. 2563 นายสาโรจ รักษ์ดี