จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
1,577,008.80 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2563
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-01 15:27:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ก.ย. 2563 จินดา หงษ์บิน