จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดอาคารที่สำนักงาน กปภ.สาขาศรีราชา , สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ประจำปี 2564 446,523.01กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(พ) สำหรับปีงบประมาณ 2564 5,730,389.28กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะคา ซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ พร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 1,127,095.20กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมานิติบุคคลนิติบุคคลปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 930,258.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร สำหรับปีงบประมาณ 2564 2,130,290.82กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาสระแก้ว สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,178,824.48กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ัำประแสร์ สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,761,933.82กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,400.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 1,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,038,563.40กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ 786,289.50กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,191,616.20กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างงานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,025,941.68กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดภายนอกอาคารสถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ประจำปี 2564 297,682.56กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยบริเวณ สถานีสูบ - จ่ายน้ำท่าโสม , สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านมะนาว , สถานีสูบจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว และ สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพริก 1,751,616.75กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 1,936,700.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำมาบฟักทอง, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา, สถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองกลางดง,สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยขุนจิต, สถานีสูบน้ำแรงต่ำมาบหวายโสมและสถานีแพสูบน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 3,869,873.28กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 10,603,700.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 10,603,700.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) 630,803.52กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 9 สถานี กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 3,561,559.20กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,355 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 11,448,240.30กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 1,577,008.80กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 811,231.20กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการ(นิติบุคคล)เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2,443,034.70กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564 516,235.41กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564 6,236,715.42กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)