จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 2 ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตราสัญลักษณ์ กปภ. 544,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 8 รายการ 4,693,394.50สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ ชุมชนบัวแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 898,168.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,650,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ 3,200.00สิงหาคม 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 600,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายปรัชญา ดาโลดม หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 359,622.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 1,196,666.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.กรีนเมโทร โครงการดิเอนทรีโอ-อุดรธานี ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,168,537.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพะเยา งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา 1,640,310.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 49,220,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) MM02. สถานีผลิตน้ำวังน้ำเขียว ขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 156,000.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 11,232,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 700,825.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางคล้า ประกาศขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ 4,915.82สิงหาคม 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาบางคล้า ประกาศขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ 4,915.82สิงหาคม 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาบางคล้า ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 22 รายการ 26,816.66สิงหาคม 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประจำปี 2563 834,720.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครพนม จ้างงานติดตั้งและวางท่อ สำหรับนายชิตชัย ศิระสกุล โฉนดที่ดินเลขที่ 76567 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 331,199.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกะทู้ เร่งด่วนชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 703,899.50สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายทวาย สังค์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 111,217.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาวางทุ่นแพรับท่อทางดูด โรงสูบน้ำแรงต่ำพรุกระจูด 125,178.57สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 1 สระ (โรงกรองน้ำพรุเฉวง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 107,000.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 2,675,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากช่อง งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 491,724.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง