จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เอ็นทูพี วิลเลจ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ N2P Village ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 350,183.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายประวิน ศรีลาการณ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 46160 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 122,767.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้วให้กับ บจ.ซูซูกิ ดับเบิลยูเอสซี ออโต้เซลส์ 47/65 ม.2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 119,900.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 737,979.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 190,781.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 5,451,650.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางคล้า งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 1,912,341.45มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 24,164,880.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 653,556.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาคลองหลวง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พี.พี.ดี. เรียล เอสเตท จำกัด ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2,569,088.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด1/2 นิ้ว ให้กับ นายผดุงพล ก้าวอนันตกุล 76/126 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 100,500.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47,602,160.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.สถานีผลิตน้ำพระพรหม (แม่ข่าย) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 21,968,170.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์สซิเบิ้ล พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม หน่วยบริการนาหว้า (บ่อที่ 1 และ บ่อที่ 2) 866,700.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 1,945,260.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ฮิลริช จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการโฮมฮิลล์ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 174,572.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 33,833,400.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 32,875,750.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จากทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงพื้นที่โครงการฯ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 11,618,060.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่สอด งานย้ายแนวท่อบริเวณ ถนนศรีพานิช – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 619,530.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 1,508,716.05มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงราย ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 33 รายการ 5,200.00มีนาคม 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 4 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 5,885,000.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 33,737,100.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงแก้ไขปัญหาระยะสั้นหลังรับโอน สถานีผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 1,586,596.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)