จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานขยายเขตวางท่อประปาให้ บจ.ทริปเปิ้ล บี แอสเซท วางท่อเข้าโครงการ เบลลา วิลล่า แม่น้ำคู้-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 352,771.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานขยายเขตวางท่อประปาให้ บจ.พูนสิน พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการ ทิพภิรมย์ บ้านฉาง 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 492,029.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต10 การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงชนบทถนนสายแยก ทล.๑๑๕-พจ.๒๐๔๓ ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาพิจิตร (น.วังกรด) 5,109,036.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพยุหะคีรี โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan :WSP) กปภ.สาขาพยุหะคีรี 642,000.00มีนาคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. ปี 2564 10,000,000.00มีนาคม 2564จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	 2,546,600.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานรื้อเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,192,880.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชัยบาดาล งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล 535,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพยัคฆภูมิพิสัย งานจ้างเหมางานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา(ประปาดำเนินการเอง)เข้าพื้นที่ บจ.จักรวาลบุรีรัมย์ แบบคำขอเลขที่ RQ1072/630000589 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 169,900.00กุมภาพันธ์ 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาสมเด็จ และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (แม่ข่าย) (น.นามน) (น.สหัสขันธ์) 2,284,450.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพลายวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7,029,900.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการวางท่อระบายน้ำภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน 500,000.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สามแยกซอยทั่งทองถึง สามแยกเทพวัลย์ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1,391,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ เรียบชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,177,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุรรณภูมิ 4,815,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอรัญประเทศ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 794,475.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอรัญประเทศ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวัดวังมนต์ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 682,660.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ จ้างเหมางานโครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายวีรชัย แสงพรหมมินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 274,400.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนโณงเรียน สว. ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 535,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้าน ดีดี โฮม กรุ๊ป จำกัด วางท่อเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 412,562.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.เลมอนโฮม วางท่อเข้าโครงการ บ้านสบาย บ้านฉาง-พยูน หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 470,276.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา 51,066,242.22มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 1,070,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 645,210.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบ VSD เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยัง กปภ.สาขาสงขลา ณ โรงสูบน้ำแรงสูง 4 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8,560,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)