จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 1,605,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2564 761,305.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานปรับปรุงแนวท่อ HDPE ขนาด 710 มม. ส่งจ่ายน้ำ สถานีสระสี่เหลี่ยม-สถานีพานทอง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 495,721.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 402,000.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 471,870.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาพระพุทธบาท งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.เอเคที โฮมส์ จำกัด หมู่ ๒ ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 910,929.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงราย โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านป่ากุ๊ก ม.15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 1,608,159.30มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตรงข้ามโรงงานนาวาสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 397,184.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสายบุรี งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1,712,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายสิทธิโชค สุทธิวรรณกุล ม.2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 122,200.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.ศศิญา โกศลเมธี ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 271,000.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบข่า 466,520.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า 144,450.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) 944,810.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสว่าง หมู่ 11 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 959,790.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตรงข้ามหมู่บ้านเดอะมิกซ์-หนองผักหนาม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 608,188.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านชมวิว-หมู่บ้านหรรษา ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 515,098.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ฝั่งตรงข้าม โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,354,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า หมู่ 7 - บ้านหันเทา หมู่ 4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,396,800.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครราชสีมา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท อู่จี้ อู่ไช้ จำกัด โครงการเดอะการ์เด้น วิลล่า 6 ม.8 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1,083,062.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 376,640.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจ 1,2 พลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 414,560.80มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ป้อมตำรวจยุ้งทะลาย - อบต. ยุ้งทะลาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,675,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานเปลี่ยนทรายกรอง ปีงบประมาณ 2564 งานเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. หม้อกรอง 1, 2 สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 297,460.00มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 1,319,310.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)