จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายปกรณ์ อินคล้าย วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16002 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 154,689.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 493,348.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหนองแค งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค 1,070,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการ) 209,086.56มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา วังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,630,000.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดันและปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,659,340.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.หนองประจักษ์) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,052,880.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านนิคม) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,194,120.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 631,300.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 26,750,000.00พฤษภาคม 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร บ้านแต หมู่ที่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ 1,573,780.98มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 40,281,220.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ CIS 3,317,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 1,591,216.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ – งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ – งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มต้นทุนกปภ.สาขาพังโคน (หน่วยบริการวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,420,000.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสงขลา จ้างสูบจ่ายน้ำประปาสถานี่เพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม สถานีจ่ายน้ภ สนง.กปภ.สาขาสงขลา 780,030.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,259,840.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 5,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 958,720.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 27,387,720.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ การเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน๑) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 4,179,420.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 ผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 767,190.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเลิงนกทา งานปรับปรุงเสารับท่อและท่อเมนจ่ายน้ำ 1,737,680.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางสาวภัศนันท์ นวลมุสิง ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 193,000.00มีนาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 504,997.20มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานตอดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในโรงสูบแรงสูง 676,240.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)