จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 21,609,720.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประ (Mobile Plant) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 11,704,499.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท - ช้างข้าม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 1,228,788.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จัดจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 57,827,520.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,802,545,112.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 581,125,560.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,620,729,000.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี–พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ ๑ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 3,091,331,650.00มิถุนายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง-(สิเกา-ปากเมง) อำเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง 332,043,470.00พฤษภาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสันกำแพง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ (ม.ธนกฤษณ์เฟส 3) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 692,443.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 12,000 ชุด 5,007,600.00พฤศจิกายน 2560เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเด่นชัย แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 137,400.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกพระแม่ธรณีทองคำมอบให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ในปีงบประมาณ 2561 2,410,175.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center 1662 ปีงบประมาณ 2561 12,840,000.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าบริการระบบเครือข่าย (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค 23,540,000.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัทกู้ดลิฟวิ่งโฮม เรียลเอสเตท จำกัด ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1,470,000.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. วงศ์อมาตย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 285225 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9360 3,073,658.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงราย งานโครงการดันท่อลอดใหม่ ท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณสี่แยกตลาดบ้านใหม่ ถ.กลางเวียง(ทางหลวงชนบท หมายเลข ชร.5051) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 899,830.41พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวม 120 คัน เป็นเวลา 2 เดือน 3,119,863.20พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด่านเก็บเงินพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.7460 1,475,626.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.หนึ่งฤทัย แสงอธิคม ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.9460 510,604.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 4) 90,000,000.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมแก้ไขเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,070,000.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,022,300.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2561 ให้กปภ.สาขามหาสารคามสำหรับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง กันยายน 2561 จำนวน 150 ตัน 1,588,950.00มีนาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)