จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 3 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำจำนวน 8 รายการ 11,896,936.24ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 1,605,000.00ตุลาคม 2561จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาแม่ข่ายฝาง 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาแม่ข่ายฝาง 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการในเขตพื้นที่ กปภ.สาขาฝางและหน่วยบริการ 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานอำนวยการด้านระบบบิลลิ่ง 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานอำนวยการด้าน การเงินและบัญชี กปภ.สาขาฝาง 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาฝาง 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดตกแต่งต้นไม้รอบบริเวณ กปภ.สาขาฝาง 114,000.00กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 1,605,000.00ตุลาคม 2561จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 3,313,790.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 292,224,490.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 23 วัน 9,257,118.54กันยายน 2561เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอ นิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) 1,000,907,960.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 694,983,190.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 8,560,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 3156 (สายบางกระดาน-แสนตุ้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 3) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด กปภ.สาขาขลุง 6,492,760.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้า กรป. เข้าซอยไร่ดอน ถนน 304 เดิม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 3,488,200.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน ตั้งแต่สี่แยกหลังซังกิว-ถนนหนองพังพวย หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง 3,950,440.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณสี่แยกเบส (ทล.331) ถึงแยกทางเข้าหมู่ 7 วัดชายเคือง ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 3,488,200.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 โครงการวางท่อสถานีผลิตน้ำบางละมุง – สถานีผลิตน้ำไร่สอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง 79,120,080.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 โครงการวางท่อสถานีผลิตน้ำไร่สอง – กปภ.สาขาแหลมฉบัง – มโนรม ซอย 10 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง 40,069,360.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาคลองใหญ่ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 898,800.00ธันวาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ EEC พื้นที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 98,975,000.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานลอดข้ามทางรถไฟถึงสะพานบางยี่โร ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน 9,910,340.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)