จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด บริเวณซอยบัวทิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 690,560.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) 107,874,489.60กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,711,808.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ให้กับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 1,590,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการขยายเขตประปา ม.5, 8, 12, 13 ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 578,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ให้กับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 1,590,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 458,132.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายธีระ ฉิมตะวัน (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 268,988.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงคาน ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ 674.00กันยายน 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ งานโครงการขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 350,000.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองผักไห่ บริเวณวัดย่านอ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 1,070,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านโป่ง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ สำหรับบริษัท แสงตะวัน พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคท์ จำกัด ม.9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 945,555.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโฉนดเลขที่ 220651 เลขที่ดิน 9579 บ้านโนนแต้ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขานำ้พอง 138,578.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการขยายเขตนำ้ประปาส่วนภูมิภาค บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำ 268,950.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย28 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 699,205.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ สายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพักเรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,044,320.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครปฐม งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 131,600.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา บจก.อุดร ช.ทวี (สาขาหนองบัวลำภู) 112,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ 1,109,590.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย 23 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1,498,566.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 2,675,000.00สิงหาคม 2562คัดเลือก
กปภ. เขต 6 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ ม.10 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 1,299,927.42สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 394,830.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 437,815.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 26,541,029.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)