จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กปภ.สาขาเลิงนกทา 834,600.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสำราษฎร์, ถนนราษฎร์บูรณะ, ถนนประชาราษฎร์, ถนนเจริญผล, ถนนผดุงมิตร (บริเวณตลาดเช้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 802,500.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนนาโปใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 535,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านกุดโง้งน้อย บ้านกุดโง้งใหญ่ และบ้านคำตุนาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 3,531,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านคำชะอี ม.14 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 535,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองกะปาด ม.6 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 1,177,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยริมคลอง (ไปหมู่บ้านรัตนธานี) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 524,300.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสนามม้า จากทางหลวงหมายเลข 219 ตอนพยัคภูมิพิสัย - หนองบัวเจ้าป่า ถึง ถนนนิคมประจิม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก (แม่ข่าย) 1,706,650.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนนทิจันทร์-โนนสวรรค์ ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี่) 819,620.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 566,030.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนกงพระเนียง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาเขมราฐ 992,960.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2077 จากสี่แยกหน้าบิ๊กซีถึงซอยวรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 1,540,800.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาลำปลายมาศ 867,770.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24,ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2213 ,ถนนร่วมใจ ,ถนนประชาชื่น ,ซอยสุขาภิบาล 2 ตำบลาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม(น.นาส่วง) 3,210,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อเทศบาลท่าตูม ตำบลท่ตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี 1,070,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเขาพระวิหาร จากแยก ถนนวีระเทพ - บ้านห้วยพอก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขากันทรลักษ์ 1,070,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชารังสฤษฎ์ จากวัดป่าประชารังสฤษฏ์ - วิทยาลัยเทคโนโลยี กันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย์) 588,500.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนบางทราย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 1,712,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนชยางกูรช่วงหน้า กปภ.สาขาอำนาจเจริญ - แยกมิ่งมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 2,075,800.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชารัฐ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง(น.หนองกี่) 1,097,820.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 9 ถึง ซอยห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 997,240.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 24 จากแยกถนนราชดำเนิน ถึง แยกปลายท่อดับเพลิง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย (น.โนนดินแดง) 732,950.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย, น.ภสิงห์, น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) 2,033,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,หน่วยบริการหนองกี่ ตำบลทุ่งกระเด็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่ายและน.หนองกี่) 2,354,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, หน่วยบริการพุทไธสง ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก(แม่ข่ายและน.พุทไธสง) 749,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)