จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 602,410.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยกลางบ้านสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1,755,056.80มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หนองผักหนาม-โครงการพาโน่ มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2,282,096.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2,318,904.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายอนุชิต อารีชีวกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,955,385.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ช่วง กม.466+120 ถึง กม.466+517 กปภ.สาขาชุมพร 1,919,580.00กุมภาพันธ์ 2564คัดเลือก
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1,196,260.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง32,33 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1,588,736.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 241,318.15มกราคม 2564เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปากแซง กปภ.สาขาจันทบุรี(ครั้งที่ 2) 5,136,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการนาหนองทุ่ม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 642,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1,177,000.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบผลิตขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำทิ้งจากสระพักตะกอนกลับมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านถ่อน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อซอยราษฎรอุทิศ 5/1,5/10และ5/3 หมู่ 5 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 667,680.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพาน งานติดตั้ง PRV เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายน้ำพื้นที่ ต.แม่สุก หน่วยบริการแม่ใจ 620,600.00กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๕๐ ม. จำนวน ๑ ชุด (แรงต่ำพันดอน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,889,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาล หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 770,400.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากตรงข้ามตลาดสดไปถึงบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 (ฝั่งทิศเหนือ) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 1,712,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 1,070,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกเจ้าเงาะ ซอยศาลาแดงเชื่อมพลูตาหลวง 20 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 690,107.20มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสันตินิคมสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1,026,472.40มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระสะทึง กปภ.สาขาสระแก้ว(ครั้งที่ 2) 5,350,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพักน้ำดิบ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,568,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แพแรงต่ำดงเมือง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,177,000.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่1 บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 952,300.00มกราคม 2564ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)