จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานว่าท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1,305,836.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 584,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมพร โครงการวางท่อเพื่อให้บริการน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1,499,900.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาระนอง โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 6,954,500.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร จำนวน 8 คน ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) (ตั้งแต่เดือน พ.ย.62 ถึง ก.ย.63) 1,102,728.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเสนา จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ หมู่ที่ 7 (บ้านคลองทราย) ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,997,583.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.งิ้ว บริเวณจากบ้านนางเฉลียว ถึง บ้านนางนัชชา หมู่ 6 บ้านไร่-เพลิงหลง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 412,278.59กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 2 จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตรา สัญลักษณ์ กปภ. ครั้งที่ 2 854,400.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาตั้งแต่สามแยกสนามมวยอำเภอแม่สะเรียง ถึงสามแยกหัวสะพานบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กปภ.สาขาแม่สะเรียง 2,396,800.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเบตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบาแตตูแง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 1,075,000.00กันยายน 2562คัดเลือก
กปภ. สาขาย่านตาขาว โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1,860,100.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว ม.1, บ้านโนนเขวา ม.9 และบ้านบึงสวาง ม.11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 3,700,261.61กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาล เมืองผักไห่ บริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 755,206.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บริเวณฟากใต้ของถนนทัศนปทุม (ด้านหลังโครงการบ้านเอื้ออาธร) ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒ (นครพนม- ธาตุพนม) ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 898,800.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านคลับวิลล่า บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3,096,500.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านสุขเจริญ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2,067,600.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาหมู่ ๕ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 1,250,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖ ต.ปากพลี ไปยัง หมู่ ๖ บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 2,900,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 465,102.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายกลาง 1 - โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 181,916.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาศรีราชา งานขายทอด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 431,345.00กันยายน 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ งานจ้างเหมา งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า และประสานท่อภายใน (บ่อที่ 1) ทต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 190,116.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ งานจ้างเหมา งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า และประสานท่อภายใน (บ่อที่ 2) ตลาดเมืองบัว หมู่่ที่ 5 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 190,116.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ งานจ้างเหมา งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า และประสานท่อภายใน (บ่อที่ 3) โรงสูบน้ำแรงต่ำเลิงกำแพง ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 190,116.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ งานจ้างเหมา งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า และประสานท่อภายใน (บ่อที่ 4) บริเวณโรงกรองน้ำบ้านหัวดงกำแพง ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 190,116.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง