จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านธาดาเลควิว มหาสารคาม เฟส 3 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 106,570.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพงษ์พัฒน์ธานี ม.21 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 199,541.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม สถานีจ่ายน้ำ สนงกปภ.สาขาสงขลา งบประุมาณ 2564 1,430,055.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาราชบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักบริเวณเชิงสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1,096,000.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากท่อ งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริเวณ หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 517,734.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการจัดสรรที่ดินของ ดวงตะวันวิลล์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 532,428.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาเอกชนควบคุมและดูแลสถานีจ่ายน้ำบ้านพรุและสถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ระยะเวลา 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 939,246.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 13,696,000.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 19,842,080.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 18,190,000.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 12,305,000.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหานทราย-(บ้านกรวด)-(โนนดินแดง) อำเภอละหานทราย – บ้านกรวด – โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย 15,165,110.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตึก – (พุทไธสง) อำเภอสตึก – พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก 10,700,000.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีสะเกษ – (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) – (บึงบูรพ์) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - กันทรารมย์ - ห้วยทับทัน – บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 14,503,850.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านอาภู ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 1,294,700.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 214 ด้านขวาทาง ช่วง กม.205+860 ถึง กม.207+880 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1,270,090.00พฤศจิกายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 สารส้ม จำนวน ๒,๘๙๐,๖๕๐ กก. พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,331,427.51ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,184,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 17,452,698.67ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,200,000 ลูกบาศก์เมตร 44,490,600.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร 47,668,500.00ตุลาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 738,560.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาลำปาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 629,267.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,078,784.83ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564 3,683,821.68ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 9,321,840.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)