จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 3 น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนาด 350 มล. จำนวน 36,000 ขวด 157,161.60มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างไปรษณีย์เทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 390,122.00กุมภาพันธ์ 2563เฉพาะเจาะจง
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ค่าก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาชนแดน อำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 27,820,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 192,949,695.63มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกข้างโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงสี่แยกร้านช่างพัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) 635,473.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด หมู่บ้านปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 750,000.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขานครปฐม งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดอะทาวน์ วิลเลจ เฟส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 542,614.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 2,912,540.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพันธุวงษ์ เริ่มจากหมู่บ้านสุขถาวร ถึง วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 4,391,280.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพันธุวงษ์ ตั้งแต่ถนนเศรษฐกิจ ถึง วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 16,687,720.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 และ12 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 6,189,950.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 5,649,600.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงกรองขนาด 100 ลบ./ชม. พร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.และหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.(น.หนองฝ้าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 16,050,000.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดโพธิ์แจ้ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 19,586,350.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขามหาสารคาม ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน 20 รายการ 4,206.67กุมภาพันธ์ 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 1,182,778.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 811,060.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน อำเภอแวงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 55,633,580.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 4 (บริเวณภายในหมู่ 4) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 204,262.00มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 12 (บริเวณภายในหมู่ที่ 12) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 248,371.00มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายและวางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 11,930,500.00กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 272,850.00มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 1,633,775.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 802,500.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชุมแพ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า นายธวัช บุญวิเศษ โฉนดที่ดินเลขที่ 6235 ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 544,500.00มกราคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)