จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม 1,063,152.00มิถุนายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 186,619,724.53มิถุนายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 16,441,224.10กรกฎาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 70,734,276.00มิถุนายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 240,322.00มกราคม 2562เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมเขต1-10) 1,944,013,348.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4,063,366,730.00ปีงบประมาณ 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.9 บ้านตะคร้อ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 315,975.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.4 บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 296,800.00ตุลาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 8 งานวางท่อส่งน้ำจากคลองนางรองลงหนองทะลอก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง 8,003,600.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการสูบน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนบริเวณขุมเหมืองสินทอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 5,425,999.96ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งท่อประปาสำหรับโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกของกรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 5,214,000.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4003 (กม 0+700 ถึง กม 1+825) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 944,810.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านบึง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 15,000.00ตุลาคม 2562วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/620001111 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 1) หมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 924,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.33+800 (ขวาทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4,411,000.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางบ้านคำนางรวย หมู่ 3,7 และ 10 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2,165,680.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนนประชาอุทิศ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4,411,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4,411,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.ตูม บริเวณซอยบ้านนายเหรียญ - บ้านนายอนันต์ หมู่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 142,771.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดสุวรรณคีรี และซอยต้นเหรียง เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1,517,700.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.36+950(ซ้ายทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4,411,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อน้ำดิบขนาด 710 มม. จากโรงสูบน้ำดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปยังสถานีผลิตน้ำบางวาด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม./ชม.(วางในคลองบางใหญ่) หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 47,817,700.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 189,000.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านดอนยูง ม.8 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 257,555.00กันยายน 2562เฉพาะเจาะจง